fbpx

עמותת ער"ן

17.10.2017

לכבוד אבינועם בצר, "מטבחי קיבוץ יגור"

שלום רב

הנדון – תודה על תרומתכם.

הריני להביא בפניכם את תודתנו העמוקה, על תרומת המטבח לער"ן חיפה.

אנו מעריכים את התגייסותכם למען המתנדבים בער"ן.

כידוע לכם ער"ן היא עמותה המעניקה שירות הומניטארי, עזרה נפשית ראשונה בטלפון 24 שעות ביממה, בכול ימות השנה, תוך הקפדה על סודיות ואנונימיות. אנשים רבים אשר נמצאים במצוקה, מוציאים בער"ן אוזן קשבת, לב פתוח, ונכונות לסייע. ער"ן מאיישת מספר קווים על מנת להיענות לצרכים הרבים והמגוונים של האוכלוסייה: ער"ן לילדים ונוער, קו ער"ן לחייל, קו ער"ן לזקן, קן ער"ן באינטרנט ובנוסף שילוב סטודנטים בפרקטיקום בשיתוף מכללת תל חי.

השרות ניתן גם בשפה הערבית, ובשפה הרוסית. מדי חודש מגיעות כ 15.000 פניות של אנשים, שרואים בער"ן כתובת נגישה ורגישה.

אנשים רבים תורמים מדי פעם לער"ן, ואנו רואים בכך מעשה ברכה המאפשר ומקדם את פעילותנו למען הפונים הרבים, והמתנדבים העושים מלאכתם קודש.

ואיתכם התודה וההוקרה שראיתם לנכון להעביר את תרומתכם למפעל אנושי זה שאנו מקיימים בער"ן.

מי ייתן וירבו אנשים כמותכם בקהילה.

בכבוד רב, ושנה טובה. מירה פרבשטיין, מנהלת סניף ער"ן חיפה

העתקים : דויד קורן, מנכ"ל עמותת ער"ן
שירי דניאלס – מנהלת מקצועית ארצית.

גלרייה » 

מטבחים » 

עמותת ער"ן
נגישות